Bedrijven die het niet overleven stranden vaak op een gebrek aan liquiditeiten. Een recent voorbeeld, dat we allemaal kennen, is Imtech. Maar waar gaat het dan zoal fout?

Het Financieel Management bestaat uit 3 financiële procesniveau’s:

  • Operationeel
  • Tactisch
  • Strategisch

Het gaat zelden fout op het operationele niveau: de boekhouding.
De boekhouding registreert financiële gebeurtenissen en die zijn per definitie in het verleden. Het is de achteruitkijkspiegel. De boekhouding kent ook zijn fouten wel maar die zijn heel vaak niet kritisch voor het bestaan van een bedrijf. Een administrateur is zeker belangrijk maar maakt niet het verschil tussen overleven of niet.

Het volgende procesniveau is het tactische niveau: de “control processen”.
Hier wordt kritisch naar de administratie en de business gekeken, wordt de gang van zaken beoordeeld ten opzichte van de verwachtingen en worden – korte termijn – maatregelen voorgesteld om bij te sturen. Een controller is ook belangrijk maar kan niet ver genoeg vooruitkijken en zal daarom ook het verschil niet maken tussen overleven of niet.

Het laatste financiële procesniveau is het strategische niveau.
Ja, ook financiële processen kennen een strategische component. Hier wordt op de langere termijn gekeken hoe de financiële functie de business kan ondersteunen door op tijd te zorgen voor financiële onderbouwingen van de bedrijfsplannen en voldoende liquide middelen. Dit is het niveau dat je financieel faciliteert om je dromen te realiseren.

Het Financieel Management bestaat uit alledrie de financiële procesniveau’s en het zwakste proces bepaalt de sterkte van jouw Financieel Management.

Wij kunnen je helpen om jouw Financieel Management te versterken zodat het jouw Business Model duurzaam kan ondersteunen. Creatieve oplossingen tegen acceptabele kosten dat is waar wij voor zorgen. Wij rusten niet voordat jij rustig kunt slapen.

Bel of mail voor een goed gesprek over jouw Financieel Management!