Vorige maand zijn de drie financiële procesniveau’s besproken. Hieruit kun je de conclusie hebben getrokken dat financieel management alleen draait om financiële cijfers. Zo werkt het helaas in veel bedrijven maar dat is niet juist.

Uiteraard komt in de financiële rapportage de financiële prestatie van een bedrijf tot uitdrukking, dat is logisch, maar dat geeft geen volledig beeld van de prestaties in de afgelopen tijd, de huidige status en wat een realistische toekomstverwachting is voor jouw bedrijf?

We leggen daarom uit hoe de resultaten van (andere) kritische bedrijfsprocessen in de financiële cijfers terecht komen.
Eén van de kritische processen is marketing en verkoop.

  • Veel producten en diensten worden niet gekocht op het moment dat de marketing- en verkoopinspanning wordt geleverd maar meestal (en soms zelfs ver) erna. Dat geldt niet alleen voor bijvoorbeeld de koop van een huis maar ook online kan er enige tijd verlopen tussen het verschijnen van de online banner en de aankoop van het product of de dienst.
  • In financieel opzicht zijn de Marketing- en verkoop inspanningen echter een kostenpost die direct zichtbaar wordt in de financiële cijfers maar waarvan het resultaat dus niet één, twee, drie zichtbaar is in diezelfde financiële cijfers. Zo is het ook met het realiseren van gunstiger inkoopcontracten of het efficiënter inzetten van productiecapaciteit.
  • Online bedrijven houden dus ook hun conversie ratio’s strak in de gaten, een vliegmaatschappij haar bezettingsgraad en een bouwbedrijf haar orderportefeuille. Deze cijfers vind je niet in de financiële administratie.

Het verbinden van financiële met niet-financiële informatie is van essentieel belang om je bedrijf goed te kunnen besturen.

Wij kunnen jou helpen om de juiste niet-financiële informatie op een duurzame manier te verbinden met jouw financiële rapportages zodat jij een beter beeld krijgt van jouw bedrijf.
Creatieve oplossingen tegen acceptabele kosten dat is waar wij voor zorgen. Wij rusten niet voordat jij een volledig beeld hebt van jouw bedrijf.

Bel of mail voor een goed gesprek over jouw niet-financiële Management!