Als je mijn blogs gevolgd hebt dan heb je geconstateerd dat ik al een tijd geen berichten meer heb geplaatst. Dat kwam doordat de inspiratie ontbrak en omdat ik druk was met andere dingen.
Maar vandaag is het tijd voor een nieuwe start. Vanaf vandaag kunnen mijn blogs gaan over allerlei zaken die ik tegenkom in de activiteiten die ik ontplooi.

Een overzicht van mijn huidige activiteiten:

 1. Mijn werk vanuit Zimacon, de laatste twee jaar in meer en mindere mate succesvol. Veel enthousiaste contacten maar relatief weinig werk als resultaat. Deze website is vooral gericht op de activiteiten van Zimacon en dit ga ik nu wat breder trekken. Ik ben ook begonnen met het aanpassen van de website, de homepage heb ik gewijzigd, ik heb een filosofie pagina toegevoegd, de blog pagina is nog niet wat het moet wezen, maar alles op zijn tijd.
 2. Mijn advieswerk vanuit Stidad.
  Stidad (de Stichting Ideële Advisering) voorziet maatschappelijke organisaties van professioneel advies op allerlei (vak)gebieden: Beleid en bestuurskunde; Marketing en communicatie; Financiën en fondsenwerving; Personeel en organisatie.
  De afgelopen twee jaar ben ik met veel plezier financieel adviseur geweest en deze zomer ben ik toegetreden tot het bestuur en heb daarmee een bredere rol die ik nog weer leuker vind.
 3. Ik ben in de loop van dit jaar toegetreden tot het Bewonersfonds Hilversum. Dit is een lokaal fonds zoals er al vele zijn en zich richt op het ondersteunen van projecten die leefbaarheid en de sociale samenhang in Hilversum versterken.
  Ik ben lid van het bestuur samen met 3 andere lokale Hilversummers (m/v).
  Ik ben overigens gewoon een import Hilversummer maar daarom niet minder gemotiveerd om van het bewonersfonds een succes en van Hilversum een betere stad (of dorp) te maken.
 4. Last but not least, ik ben kortgeleden in dienst getreden van de stichting CVO ’t Gooi. In de Stichting CVO ’t Gooi zijn vier scholen verenigd die in Hilversum Christelijk Voortgezet Onderwijs verzorgen. Mijn rol is Manager Financiën & Control en ik doe dit gedurende drie dagen in de week met een benoeming in vaste dienst. Zoals ik het zie heb ik hiermee een vaste “klant” die veel van mijn kennis en kunde goed kan gebruiken.

Ik vind dit een erg leuke waaier van activiteiten, die me in verschillende omgevingen en culturen brengt en waar ik in verschillende rollen kan helpen met mijn kennis en ervaring. Ook hebben deze activiteiten een eigen dynamiek, wat het überhaupt mogelijk maakt om ze te combineren.

Kortom dit is voor mij een nieuwe start om persoonlijkere blogs te schrijven over mijn ervaringen, vanuit diverse invalshoeken, prikkelend, leuk, leerzaam en leesbaar, vanuit mijn eigen visie en filosofie:

Oplossingen kunnen heel vaak simpeler, goedkoper en ook nog duurzamer dan veel leveranciers je willen doen geloven.

Ik wens jullie veel leesplezier en zie jullie reacties graag tegemoet.