In deze blog ga ik het hebben over oplossingen die bestaan uit out-of-pocket-expenses (Opex) en/of uit investeringen (Capex).

Wanneer is het verstandig een investering te doen in een nieuw systeem en vooral ook wanneer is dat niet verstandig?

 • Als uitgangssituatie is er een bedrijf dat een verandering wil (of moet) doorvoeren.
 • De eerste vraag is welke processen er aangepast moeten worden.
 • De tweede belangrijke vraag is hoe (on)zeker is het dat de aangepaste situatie voor een bepaalde periode stabiel blijft.
 • Deze mate van onzekerheid wordt vaak vergeten maar is van groot belang om te bepalen hoe de ideale oplossing eruit ziet.

Waarom is dat? Ik geef een voorbeeld.

 • Je bent met z’n tweëen een stelletje en jullie willen een huis kopen.
 • De makelaar stelt voor een tweekamer appartement te kopen.
 • Dit voorstel is een goede oplossing als je zeker weet dat jullie situatie stabiel blijft.
 • Stel jullie denken aan kinderen en/of aan (een) andere ba(a)n(en), of er is een reëele verwachting dat de overheid de hypotheekrente aftrek gaat aanpakken.
 • De waarschijnlijkheid van deze potentiële veranderingen zullen invloed hebben op de keuze van jullie oplossing.
 • Je kunt bijvoorbeeld ook een huis gaan huren, of uitwijken naar een andere plaats, of een groter huis overwegen.
 • De mate van onzekerheid over jullie toekomst is de belangrijkste factor bij de koopbeslissing van jullie huis.
 • De ontwikkeling van de huizenmarkt in de afgelopen jaren is een helder bewijs, onzekerheid legt de markt lam.

Hoe verplaatsen we dat naar het bedrijfsleven?

 • Onzekerheid is ook van groot belang bij de keuze van een oplossing voor een proces- en/of systeemprobleem.
 • Als de onzekerheid groot is dient de voorkeur uit te gaan naar het vermijden van een investering en de oplossing te zoeken in de flexibiliteit van de werknemers en dus “kosten” toe te voegen om het probleem op te lossen.
 • Als de onzekerheid klein is dan wordt een investering aantrekkelijker omdat je dan relatief dure medewerkers kunt vervangen door relatief goedkoper kapitaal.
 • In de praktijk zijn de situaties (helaas) niet zo scherp en door turbulentie op de markt blijft de situatie ook nog regelmatig bewegen.
 • Daarom is het vaak verstandig om als oplossing een mix te kiezen tussen kosten en investeringen.
 • Het gebruik van op zich kostbare maar erg flexibele menskracht tesamen met een (deel van een aangepast) systeem.
 • Bij het bedenken van een oplossing kan op die manier ook rekening gehouden worden met verschillende positieve of negatieve scenario’s.
 • Alle oplossingen moeten gericht zijn op het behoud van de optimale flexibiliteit tegen de laagste kosten.

Als je alleen een hamer hebt, neig je ernaar elk probleem te zien als een spijker (Abraham Maslow)

 • Onze gereedschapskist bevat veel meer dan alleen hamers en we verkopen al helemaal geen spijkers.
 • Kom met ons praten als je jouw organisatie wilt veranderen.
 • Wij verkopen geen systemen en onze adviezen zijn dus breder dan alleen systemen, het gaat er altijd om om de juiste combinatie te bepalen van mensen en systemen.

 

Jouw bedrijf zal beter renderen als je kiest voor een optimale mix tussen Opex en Capex.
Creatieve oplossingen tegen acceptabele kosten dat is waar wij voor zorgen. Wij rusten niet voordat jouw processen ondersteund worden door goede mensen en goede systemen.

Bel of mail voor een goed gesprek over jouw mensen en systemen!